നല്ലപാഠം (2023 – 24) വർഷത്തെ പുരസ്കാരം

നല്ലപാഠം (2023 – 24) വർഷത്തെ പുരസ്കാരം സ്വീകരിക്കുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി വി. ശിവൻകുട്ടി ,മലയാള മനോരമ എഡിറ്റോറിയൽ ഡയറക്ടർ ജോസ് പനച്ചിപ്പുറം, മികച്ച വാസ്തുവിദ്യാ വിദഗ്ധനായ ജി. ശങ്കർ, മുൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ജിജി തോംസൺ എന്നിവരോടൊപ്പം ‘